DUS

اطلاعات در مورد آزمون دوس (DUS)

آزمون DUS چیست؟

رشته ی دندان پزشکی از پرطرفدار ترین رشته ها در تمامی دنیا به حساب می آید که اخذ پذیرش آن در ترکیه، پس از گذراندن آزمون تخصص دندان پزشکی به نام (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) DUS صورت می گیرد.

DUS به عنوان آزمون تخصصی دندانپزشکی در ترکیه، آزمونی است که به منظور انتخاب دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل تخصصی در دانشکده دندانپزشکی را دارند در چارچوب معیارهای عینی برگزار می گردد. افراد واجد شرایط که پیش از این از طریق آزمون های ALES و KPSS و ملاقات های صورت گرفته برای این آموزش تخصصی برگزیده شده اند، از طریق آزمون تخصصی دندانپزشکی که از آوریل 2012 به بعد به طور منظم برگزار می گردد، انتخاب می گردند. سال های پیشین تا قبل از سال ۲۰۱۲، آزمون ورودی تخصص در کشور ترکیه، آزمون ALES بود. اما از سال ۲۰۱۲ آزمون DUS جایگزین آزمون قبلی شده است. این آزمون دو بار در ماه برگزار می شود. بنابراین دو بار، در ماه های Mart و ماه Eylül فرصت دارید خود را در این آزمون محک بزنید.

در دانشگاه دندانپزشکی 8 رشته تخصصی وجود دارد. این رشته ها عبارتند از:

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان، دندان و چانه

ارتودنسی

پریودنتولوژی

اندودنتیکس

پروتز دندان

جراحی دهان، دندان و چانه

دندانپزشکی ترمیمی

هزینه خدمات

• از نهاد و سازمان هایی که گواهی معادل سازی طلب می نمایند، به عنوان مبلغ خدمات معادل سازی، هزینه خدمات که از سوی هیئت مدیره تعیین گردیده است دریافت خواهد گردید. این هزینه ها به شرح ذیل می باشد:

• هزینه ثبت نام،

• هزینه سالانه برای هر نوع آزمون که برای آن گواهی معادل سازی داده شده است،

• هزینه اعتراض در صورتی که ریاست درخواست معادل سازی را رد نموده باشد،

• هزینه خدمات درخواست تائید معادل سازی اشخاصی که معادل سازی آزمون آنها از سوی ریاست بر اساس تصمیمی که از سوی هیئت مدیره اتخاذ می گردد، تعیین گردیده است،

معادل سازی آزمون های زبان خارجی

در نتیجه گزارشات کمیسیون معادل سازی آزمون های زبان خارجی و ارزیابی های اداره آزمون های زبان های خارجی، از سوی هیئت مدیره ÖSYM در رابطه با معادل سازی آزمون زبان خارجی که در تاریخ 25.02.2016 بروز رسانی گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.

معادل سازی ÜDS – KPDS - YDS

آزمون تعیین سطح زبان خارجی (YDS)، آزمون زبان خارجی بین دانشگاهی (ÜDS)، آزمون تعیین سطح زبان خارجی پرسنل دولتی (KPDS) که از سوی ÖSYMبرگزار می گردد به صورت دو طرفه معادل یکدیگر بوده و برابر می باشد.

صدور اجازه کار

ماده 3 - به منظور آنکه اتباع خارجی که دارای نسب ترک می باشند بتوانند در مشاغل و حرفی که طبق قانون برای شهروندان ترک مجاز می باشد، مشغول به کار شوند و یا استخدام گردند، به شرط آنکه واجد شرایط تعیین شده در قانون بوده و مسئولیت های مربوطه را به جای آورند، بر اساس این قانون و قانون اجازه کار اتباع خارجی، با کسب نظر از وزارت کشور و وزارت امور خارجه و سایر وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه، از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی اجازه کار صادر خواهد گردید.

ورود به سازمان های حرفه ای

ماده 4- اتباع خارجی که در ماده 3 به آنها اجازه کار و یا استخدام داده شده است، بر اساس قوانین ویژه همانند شهروندان ترکیه موظف به ثبت نام در سازمان های حرفه ای می باشند. این اشخاص به غیر از حق ورود به مجمع عمومی و حق انتخاب شدن و یا انتخاب کردن در سازمان های حرفه ای که وارد آن گردیده اند، می توانند از کلیه حقوق بهره مند گردند.

روند ثبت نام در آزمون DUS

ثبت نام ها در DUS به صورت الکترونیک انجام می پذیرد. در این راستا مراحلی که مراجعه کنندگان باید دنبال نمایند به شرح ذیل می باشد؛

افرادی که قصد مراجعه جهت آزمون را دارند، می توانند به راهنمای مراجعه کنندگان DUS و فرم مراجعه از طریق وب سایت اینترنتی ÖSYM دسترسی داشته باشند. دفترچه راهنمای این آزمون توزیع و یا فروخته نمی شود.

مراکز مراجعه

آدرس مراکزی که جهت ثبت نام می توان به آنها مراجعه نمود، در تاریخ ثبت نام در وب سایت ÖSYM قابل مشاهده خواهد بود. مراکز مراجعه تنها در روز های اداری و رسمی و ساعات اداری ثبت نام می نماید.

موضوعات مرتبط